Дати за студенти с неположени и приравнителни изпити по математически дисциплини - май 2015 г.

катедра "ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА"

ДАТИ - май 2015 г.

- за студенти с  неположени или приравнителни изпити

по математически дисциплини

1. проф. д-р ик.н. Б.Атанасов, доц. д-р Р. Николаев

и доц. д-р Т. Милкова ще проведат изпит

на 8 май 2015 г. от 8 ч. в зала Н-101

2. доц. д-р Т.Стоянов ще проведе изпит

на 22 май 2015 г. от 10-13 в 1-305

3. доц. д-р Д.Суружон и доц. д-р Т. Запрянова

ще проведат изпит на 20 май 2015 г. от 10-13 ч. в 1-305

- за бригадири, заминаващи на практика

1. проф. д-р ик.н. Б.Атанасов, проф. д-р Д. Дочев,

доц. д-р Р. Николаев и доц. д-р Т. Милкова

ще проведат изпит на 13 май 2015 г. от 11 ч. в зала 433

2. доц. д-р Т.Стоянов ще проведе изпит

на 15 май 2015 г. от 11 в 1-421

3. доц. д-р Д.Суружон и доц. д-р Т. Запрянова

ще проведат изпит на 13 май 2015 г. от 10-13 ч. в Н-101