Дати за изпитване на бригадири

КАТЕДРА “ИНФОРМАТИКА”

Дати за явяване на изпити за бригадири

Преподавател

Каб./Зала

Дата за изпит

Час

Проф. д-р Ю. ВАСИЛЕВ

530

02.10.2019

09:00

Проф. д-р В. СЪЛОВ

438

08.10.2019

11:15

Проф. д-р А. ЕСКЕНАЗИ

58

01.10.2019

09:00

Доц. д-р П. ПЕТРОВ

443

08.10.2019

14:00

Доц. д-р С. ПАРУШЕВА

318-в

09.10.2019

11:00

Доц. д-р С. СЪЛОВА

313-в

07.10.2019

11:00

Доц. д-р Т. АТАНАСОВА

309

07.10.2019

13:30

Доц. д-р И. КУЮМДЖИЕВ

61

01.10.2019

13:15

Доц. д-р Н. ФИЛИПОВА

Гл. ас. д-р Р. НАЧЕВА

дисц. „Операционни системи“

дисц. „Операционни системи  UNIX

518

4.10.2019

11:00

Доц. д-р Н. ФИЛИПОВА

Ас. д-р M. АРМЯНОВА

дисц. „Информатика“

410

3.10/2019

13:00

Гл. ас. д-р Л. ТОДОРАНОВА

430

8.10.2019

09:00

Гл. ас. д-р Б. ПЕНЧЕВ

430

11.10.2019

10:00

Гл. ас. д-р  Я. АЛЕКСАНДРОВА

438

09.10.2019

15:15

Гл. ас. д-р С. СТОЕВ

416

9.10.2019

13:00

Ас. д-р М.РАДЕВ

Н-214

02.10.2019

10:15