Дати за изпит на бригадири

преподавател

дата

зала/кабинет

час

1. Проф.д-р М.Бъчварова

06.10.2015

каб.227

11:00

2. Доц.д-р А.Андреева

         09.10.2017г.

58

            14:00

4. Доц. д-р Г. Йолова

         09.10.2017г.

58

            14:00