Защита на дипломни работи на спец. МХРБ

СЪОБЩЕНИЕ

Защитата на дипломни работи на специалност

„МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСКИЯ БИЗНЕС“ ще се проведе на

23.04.2015 г. /четвъртък/ от 13.30 часа в каб.1-317 а.