Ден на магистърско обучение в Икономически университет - Варна

Център за магистърско обучение (ЦМО) при ИУ-Варна

организира

на 16.04.2015 г., от 10:00 часа, в зала 220

Ден на магистърското обучение
 

Потвърждение за участие е получено от 5 представители на бизнеса от сферата на търговията, производството, посредничеството и услугите. Студентите ще имат възможност да се запознаят с новостите в магистърското обучение в ИУ-Варна през учебната 2015/2016 г. и да задават въпроси към представителите на ЦМО и бизнеса във връзка с обучението и бъдещата реализация на придобилите ОКС "магистър" в ИУ-Варна.
 

Ден на магистърско обучение в Икономически университет - Варна

 

Брошура Кандидатмагистърсрки прием 2015/2016 ИУ - Варна Brochure Admission Master's Degree University of Economics Varna
Брошура
Кандидатмагистърски прием 2015/2016
Brochure Admission Master's Degree 2015/2016