Проучване сред студентите от Колеж по туризъм - Варна

Икономически университет - Варна Център за качество на обучениетоПроучване сред студентите от Колеж по туризъм - Варна

Уважаеми студенти,

Настоящото проучване е адресирано към студентите, обучаващи се в Колеж по туризъм – Варна и е по инициатива на ръководството на Колежа по туризъм – Варна и с подкрепата на Центъра за качество на обучение при Икономически университет – Варна.

Проучването има за цел да се оцени качеството на обучение в Колежа по туризъм. Анонимността Ви е гарантирана, а резултатите ще допринесат за усъвършенстване на учебния процес в Колежа.

Срокът за попълване на анкетата е до 30 април 2015 г.

Предварително Ви благодарим за отделеното време!