Списание "Известия" се индексира в RePEc

Английската версия на списание "Известия" - "Izvestiya" – Journal of Varna University of Economics (ISSN 2367-6361 – print, ISSN 2367-6957 – online) е индексирана в RePEc:  http://www.repec.org/

RePEC (Research Papers in Economics) е независима платформа, създадена от комбинираните усилия на доброволци от 82 страни за разпространение на изследванията и измерване на приноса в икономиката и свързаните науки. Включени са 2100 списания и 4000 серии работни материали. В базата са регистрирани 45 000 автори. Източниците са групирани в различни услуги в полза на изследователите. Информацията се използва и от други бази и търсещи машини като: Google Scholar, EconLit, Microsoft Academic Search и др.