Научни ръководители за дипломанти IV курс

На заседание на катедра "Статистика" се взе решение за научни ръководители:

Ас. Сл. Желязкова научен ръководител на Мариета Василева

Гл.ас. д-р Л.Любенов научен ръководител на Зелиха Сали

Гл.ас. д-р В.Стоянова научен ръководител на Тихомир Колев

Инспектор УД: М.Янкова