Записване на студентите в І, ІІ и ІІІ-ти курс към ЦПО

Записване на студентите за І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти курс
за летния семестър на учебната 2014/2015 година

Срок: от 16.02.2015 г. до 10.03.2015 г.;

Място: канцеларията на ЦПО – втори корпус, стая 2 201, от 08.00 часа до 16.30 часа;

Необходими документи:

  1. Бележка за внесена такса за обучение – 150 лв. за студенти от ИУ - Варна (225 лв. за студенти от други висши училища и за нестуденти)

  1. Студентска книжка (за заверка на семестъра за специалностите)

Учебните занятия ще се проведат от 16.03.2015 г. до 22.05.2015 г.

Забележка: Предстои да се изнесе разписание за провеждане на учебните занятия през летния семестър на учебната 2014/2015 г.