Предложени теми за ДР и МТ за защита през м.юни 2015 г.

Предложени теми за ДР и МТ за защита през м.юни 2015 г. - тук