Анкета за преподаватели – организация на обучението в дистанционна форма

Анкета за преподаватели – организация на обучението в дистанционна форма

Уважаеми колеги,

Бихме желали да проучим Вашето мнение относно организацията на обучението в дистанционна форма в ИУ-Варна, поради което Ви молим да попълните следната анкета:

Анкета

Проучването е напълно анонимно. Бъдете уверени, че данните се обработват с необходимото ниво на конфиденциалност и крайната информация се представя и анализира само в обобщен вид.

Резултатите ще се използват за подобряване на качеството на предлаганата образователна услуга.

Срокът на проучването е до 28 юли 2019 г. и се извършва със съдействието на Център за електронно и дистанционно обучение и Център за качество на обучението.

Важно! Анкетата се попълва само от преподаватели, които водят дисциплини в дистанционна форма на обучение. Поради тази причина е необходим код за достъп. В случай че нямате такъв, моля, свържете се с Център за електронно и дистанционно обучение (elearn@ue-varna.bg).

Благодарим Ви предварително!