В Центърът за продължаващо обучение стартира професионална квалификация ЙОГА ФЛАЙ