Заплащане на семестриална такса за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

Заплащане на семестриална такса за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

Уважаеми студенти,

Напомняме ви, че във връзка с предстоящото записване за летен семестър на уч. 2016/2017 г. е необходимо да заплатите семестриалната такса към СИБАНК, за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър".

Заверяването на студентските книжки, лични карти, както и издаването на уверения ще се извърши по график за всяка специалност, курс и група от 13.02.2017 г. чрез груповите отговорници.

График за записване на студенти 1, 2, 3 и 4 курс ОКС "бакалавър", редовно обучение

График за записване на студенти 1, 2, 3 и 4 курс ОКС "бакалавър", дистанционно и задочно обучение

По-ранното заплащане и заверяване на летния семестър е наложително поради извършени промени в сроковете за подаване на данни към Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, на основание писмо с изх.№ 9104-11/26.01.2017 г. на МОН.

Информация за семестриалните такси е публикувана на страницата на ИУ-Варна с връзка → "Студенти", ОКС "бакалавър".  

Семестриални такси може да внесете чрез банков превод или на изнесеното работно място на СИБАНК в ИУ-Варна /фоайе срещу зала 128/. Работно време: всеки делничен ден от 8:00 ч. до 16:30 ч.

Банкова сметка: СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 39
BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF