Разписание за изпитите на студентите от зимен семестър на уч.2014/2015 г.

 РАЗПИСАНИЕ

за изпитите на студентите от зимния семестър на учебната 2014/2015 година

04.03.2015 г. – 31.03.2015 г. – редовна и поправителна сесия

№ по ред

Учебна дисциплина

Преподавател

Ден (дата)

Час

Аудитория

Спец.  "Журналистика"

ІI курс

1.

История на чуждестранната журналистика

Доц. д-р ист.н Иван Русев

06 март

27 март

09.15 часа

09.15 часа

Каб. 1 – 111

Каб. 1 – 111

2.

Журналистически жанрове

Ст. преп. Миглена Маринова

09 март

16 март

13.00 часа

13.00 часа

Каб. 1–225-г

Каб. 1- 225-г

3.

Убеждаваща комуникация и реклама

Ст. преп. Таня Атанасова

11 март

25 март

16.30 часа

16.30 часа

Зала  1–314-а

Зала  1-314-а

“Мениджмънт на  хотелиерския и ресторантьорския бизнес”

ІІ курс

1.

Управление на туроператорската дейност

Доц. д-р Велина Казанджиева

16 март

23 март

13.00 часа

13.00 часа

Каб. 1 – 233

Каб. 1 – 233

2.

Бизнес коктейли

Хон.преп. Иван Златанов

11 март

18 март

18.00 часа

18.00 часа

Зала 2 – 205

Зала 2 – 205

ІІІ курс

1.

Рискове при външнотърговските сделки

Доц. д-р Стоян Маринов

10 март

24 март

15.30 часа

15.30 часа

Зала 2 – 311

Зала 2 – 311

2.

Управление на риска в хотелиер-ския и ресторантьорския бизнес

Гл. ас. д-р Георгина Луканова

04 март

17 март

15.00 часа

15.00 часа

Зала 2 – 205

Зала 2 – 205

Спец. "Бизнес комуникации"

ІІ курс

1.

Технология на рекламата

Доц. д-р Бистра Василева

13 март

27 март

13.30 часа

13.30 часа

Каб. 1 – 211

Каб. 1 – 211

Забележка: Първата посочена дата е редовна сесия, а втората – поправителна.