Курс датски език за начинаещи


Център за чужди езици към ИУ - Варна
организира
Курс по датски език за начинаещи

Начало 24 ноември 2015 г.

 


Продължителност на курса – 100 часа
Такса – 360.00 лв.За справки и записвания:
borabr@abv.bg ; flc@ue-varna.bg
тел.: 0882 165 161
Борис Абрашев