Проучване сред студентите от ІІ, III и IV курс

Уважаеми колеги,

Настоящото проучване е възложено от академичното ръководство на ИУ-Варна и е в съответствие с приетия план за работа на Центъра за качество на обучение при ИУ-Варна. То се провежда с цел установяване на Вашето мнение за качеството на обучението и административното обслужване, предлагани в Икономически университет - Варна.

Резултатите от проучването ще се използват при подготовката на доклад, който ще бъде представен на вниманието на академичното ръководство на ИУ-Варна и на Академичен съвет през м. март 2015 г. Вашите отговори са изключително ценни за нас. Анонимността на Вашето мнение е гарантирана.

Срокът за попълване на анкетата е до 06.03.2015 г.

Предварително Ви благодарим за съдействието!

Анкетата е достъпна на следния линк: http://survey.ue-varna.bg/index.php/survey/index/sid/768985/newtest/Y/lang/bg