Смяна на специалности и форми на обучение за уч. 2019/2020 г.

На основание чл. 115, т. 2 и т. 3 от Правилника на Икономически университет – Варна, се разрешава да преминат от една специалност в друга и от една форма на обучение в друга от учебната 2019/2020 г., следните студенти:

Забележка: Записването за зимен семестър на учебната 2019/2020 г. ще се извърши по график от сектор "Студенти" преди началото на учебната година.

     

Преминаване от една специалност в друга

Факултетен №

От специалност

В специалност

Вид такса

116598 "Предприемачество и инвестиционен мениджмънт“ "Мениджмънт“ държавна
112802 "Информатика“ "Аграрен бизнес“ държавна
113114 "Мениджмънт“ ИБП (дистанционно об.) платено обучение
113320 "Съдебна администрация“ "Индустриален бизнес и предприемачество“ (дистанционно об.) платено обучение
115299 "Дигитални медии и ПР“ "Счетоводство и одит“ (дистанционно об.) платено обучение
109254 МИО "Счетоводство и одит“ (дистанционно об.) платено обучение
114839 "Маркетинг“ "Икономика и търговия“ (дистанционно об.) платено обучение
115855 МИО "Икономика и търговия“ (дистанционно об.) платено обучение
112156 "Мениджмънт“ "Счетоводство и одит“ (редовно об.) държавна
115390 "Туризъм“ "Финанси“ (редовно об.) държавна
113269 МИО "Маркетинг“ (редовно об.) държавна
111906 "Туризъм“ "Мениджмънт“ държавна
113646 МИО "Финанси“ (редовно об.) държавна
112286 МИО "Счетоводство и одит“ (редовно об.) държавна
117119 "Международен бизнес“ (с преподаване на английски език) "Международен туризъм“ (с преподаване на руски език) платено обучение
115524 "Счетоводство и финанси“ "Счетоводство и одит“ (дистанционно об.) платено обучение
114623 "Счетоводство и финанси“ "Счетоводство и одит“ (дистанционно об.) платено обучение
112574 "Счетоводство и одит“ МИО държавна
112646 "Счетоводство и одит“ МИО държавна
112758 "Мениджмънт“ ИБП (дистанционно об.) платено обучение
112071 "Информатика“ "Туризъм“ (редовно об.) държавна
115671 "Застраховане и осигуряване“ "Туризъм“ (дистанционно об.) платено обучение
112221 "Информатика“ "Счетоводство и одит“ (редовно об.) държавна
112977 "Счетоводство и одит“ "Маркетинг“ държавна
106335 "Бизнес информационни системи“ "Туризъм“ (дистанционно об.) платено обучение
106721 "Мениджмънт“ "Туризъм“ (дистанционно об.) платено обучение
115096 "Счетоводство и финанси“ "Счетоводство и одит“ (дистанционно об.) платено обучение
081076 "Счетоводство и контрол“ (задочно об.) "Счетоводство и одит“ (редовно об.) държавна
113831 "Строителен бизнес и предприемачество“ "Мениджмънт на хотели и ресторанти“ държавна

Нагоре 

Преминаване от редовно в дистанционно обучение, същата специалност

Факултетен №

Специалност

Вид такса

115801 "Недвижими имоти и инвестиции“ платено обучение
112210 "Икономика и търговия“ платено обучение
108786 "Икономика и търговия“ платено обучение
112457 "Икономика и търговия“ платено обучение
115984 "Туризъм“ платено обучение
114618 "Туризъм“ платено обучение
112343 "Туризъм“

платено обучение
112164 "Финанси“ платено обучение
115291 "Счетоводство и одит“ платено обучение
115337 "Счетоводство и одит“ платено обучение
112865 "Счетоводство и одит“ платено обучение
112300 "Счетоводство и одит“ платено обучение
115368 "Счетоводство и одит“ платено обучение
115331 "Счетоводство и одит“ платено обучение
112377 "Финанси“ платено обучение
108033 "Индустриален бизнес и предприемачество“ платено обучение

Нагоре 

Преминаване от дистанционно в редовно обучение, същата специалност

Факултетен №

Специалност

Вид такса

107431 "Икономика и търговия“ платено обучение

Нагоре