Краен срок за подаване на молби за разработване на дипломни работи и магистърски тези

Краен срок за подаване на молби до ръководител катедра за разработване на дипломна работа или магистърска теза е 27 февруари 2015 г. в кабинет Н-109 до 16,30 часа.

Успехът до седми семестър включително трябва да е минимум 4,50.