СПИСЪК С РЕЦЕНЗЕНТИ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР" И ОКС "МАГИСТЪР"

Разпределение на рецензенти - списък

Рецензиите можете да получите след 12.30 часа на 19 юни 2019 г. в кабинет 317.