Центърът за продължаващо обучение вече и с БИБЛИОТЕКА