Годишна научна конференция на тема "Науката в служба на обществото - 2019"


ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема: "Науката в служба на обществото – 2019"
25 октомври 2019 г.

На 25 октомври 2019 г. в зала 320 и зала 446, в рамките на организиран от Съюза на учените - Варна, "Месец на науката"– Варна 2019 г., ще се проведе заключителна Научна конференция на тема: "Науката в служба на обществото - 2019".

Икономически университет – Варна ще бъде съорганизатор заедно с представители на Медицински университет – Варна, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", ВСУ, ТУ-Варна,  Институт по рибни ресурси – ССА, Институт по океанология "Ф. Нансен" – БАН, Център по Хидро- и аеродинамика към институт по металознание, Съоръжения и технологии "Акад. А. Балевски" –  БАН.

    Покана за конференцията