Разписание за занятията на студентите за зимен семестър на уч.2014/2015 г. в ЦПО

РАЗПИСАНИЕ

за занятията на студентите за зимния семестър

на учебната 2014/2015 година – 20.10.2014 г. - 20.12.2014 г.   

№ по ред

Учебна дисциплина

Преподавател

Ден (дата)

Час

Аудитория

1

2

3

4

5

6

А. СПЕЦИАЛНОСТИ

 "Журналистика"

II курс

1.

История на чуждестранната журналистика

Проф. д-р ист. н. Иван Русев

19 ноември

17.00-19.30 ч

Зала 2-115

2.

Журналистически жанрове

Ст. преп. Миглена Маринова

Понеделник

13.45-15.00 ч

Зала 1-314-а

3.

Убеждаваща комуникация и реклама

Ст. преп. Таня Атанасова

6 ноември

15.00–17.30 ч

Зала 1-314-а

“Мениджмънт на хотелиерския и ресторантьорския бизнес”

ІІ курс

1.

Управление на туроператорската дейност

Доц. д-р Велина Казанджиева

Понеделник

15.00 – 17.30

Зала 2 115

2.

Бизнес коктейли

Хон. преп. Иван Златанов

Четвъртък

18.00-20.00

Зала 2-205

ІІІ курс

1.

Рискове при външнотърговските сделки

Доц. д-р Стоян Маринов

Вторник - от 28 октомври

16.00-18.30 ч

Зала 2- 205

2.

Управление на риска в хотелиерския и ресторантьорския бизнес

Гл. ас. д-р Георгина Луканова

Сряда

13.30-16.00 ч

Зала 2-205

"Бизнес комуникации и PR"

ІІ курс

1.

Технология на рекламата

Доц. д-р Бистра Василева

Петък

17.00-19.30

Каб. 1-211

2.

Тероризъм и медии

Д-р Георги Коларов

21,22,23,24; изпит - 25 октомври

13.00-17.00

13.00 ч.

Зала 2-205

Зала 2-115

Б. КУРСОВЕ

1.

Проектиране на С++

Хон. ас. Валентин Атанасов

Вторник

Сряда - без 29.Х.

17.00–19.30

10.30-13.00

Зала Н-210

Зала Н-210

3.

Английски език – І-во ниво

Хон. преп. Милена Дочева

Сряда

Четвъртък

18.30-20.30

18.30-20.30

Зала 2-112

Зала 2-115

4.

Руски език – І-во ниво

Ст. преп. Светлана Гроздева

Понеделник

Четвъртък

17.30 – 20.00

17.00 – 19.30

Зала 2–115

Зала 2–116

5.

Немски език – І-во ниво

Хон. преп. Лилия Лазарова

Събота - от  1 ноември

13.00-17.00

Зала 2-115

6.

Аниматори

Проф. д-р Сн. Томова

Сряда - от 03.ХІІ.

Четвъртък

17.00 – 19.30

17.00 – 19.30

Зала 2 - 205

Зала 2 - 205