Електронни кандидатстудентски изпити

Електронни кандидатстудентски изпити

Уважаеми кандидат-студенти,

От 1 декември 2014 година Икономически университет – Варна въведе нова форма за провеждане на кандидатстудентски изпити – чрез полагане на електронен тест. Условията за кандидатстване чрез електронен изпит са следните:

 • Кандидатстудентски изпити под формата на електронни тестове се провеждат по дисциплините: "Математика", "Български език и литература", "География на България" и "Икономика".
 • Електронен тест може да положи всеки кандидат-студент или друго лице, с навършени 16 години.
 • Електронните тестове се провеждат в специализираните зали на тестовия център на Икономически университет – Варна по предварително обявен график, който можете да видите във формата за регистрация.
 • Резултатите от теста се отпечатват върху уникален Сертификат, който всеки кандидат-студент получава след приключване на теста. Сертификатът е валиден при кандидатстване в Икономически университет – Варна и важи две години.
 • Чрез формата за регистрация, всеки кандидат-студент може да се регистрира за явяване на един или повече изпити. При успешна регистрация, кандидатите получават в електронната си поща съобщение с подробна информация за предстоящия тест. Регистрация може да се извърши както директно от линка по-долу, така и в офис на нашите партньори (списък на бюрата може да намерите тук и тук).
 • При неудовлетворителни резултати кандидат-студентът може да се регистрира отново и да се яви повторно на тест. Броят на възможните явявания е неограничен.
 • Допускането до залата за полагане на електронен тест за кандидатстване в Икономически университет – Варна става след представяне на лична карта и документ, удостоверяващ, че е заплатена съответната такса.
 • Първоначалната такса за всеки един вид изпит е 50.00 лв., а за всяко следващо явяване 30.00 лв.
 • Плащане е възможно в следните форми:

    На място в Тестовия център в кабинет 62 на Икономически университет – Варна (само в делничен ден);

    По банков път:
                   ДСК ЕАД
                   IBAN: BG73STSA93003129276200
                   BIC: STSABGSF
                   Титуляр: Икономически университет – Варна

 • За издаване на уникален сертификат се заплаща такса от 10.00 лв.
 • Допускане в залата се осъществява до 15 мин. преди началото на изпита.

Таксите и начините за плащане ще можете да видите след регистрация.
 


 


За контакти и информация

Кабинет Кабинет: 62
 

Мобилен телефон Мобилни тел. 0887 671601
                                0882 165678

Email Email: testcenter@ue-varna.bg
                   i-center@ue-varna.bg