Станете част от екипа на Центъра за качество на обучението

Станете част от екипа на Центъра за качество на обучението

Екипът на Центъра за качество на обучението (ЦКО) предлага на студентите от ИУ-Варна практическо обучение на позиция „Сътрудник към ЦКО“.

Изисквания:

 • Да сте студент в ИУ-Варна;
 • Да умеете да определяте приоритети, ефективно да организирате свободното от учебни занятия време;
 • Да имате добра компютърна грамотност (MS Office);
 • Да умеете да работите в екип.

Ние предлагаме:

 • Въвеждане в спецификата на дейността на Центъра за качество на обучение;
 • Запознаване със спецификата на провеждане на проучвания за измерване на качеството в ИУ-Варна;
 • Запознаване със стандартите от серията ISO 9000 и системата за управление на качеството (СУК) на ИУ-Варна;
 • Придобиване на знания и умения за провеждане на вътрешни одити на СУК;
 • Гъвкаво работно време. Вие ще изпълнявате поставените задачи в свободното си време (извън учебната ангажираност в ИУ-Варна).

Основни задължения и отговорности:

 • Подпомагане работата на ЦКО при провеждане на проучвания през зимния и летния семестър на учебната 2018/2019 г., съгласно годишния план за работа на ЦКО;
 • Участие при планирането, провеждането и документирането на вътрешни одити на системата за управление на качеството на ИУ-Варна;
 • Участие в организирането, подготовката и провеждането на други събития, организирани от ЦКО в Икономически университет - Варна;
 • Запазване на конфиденциалност във връзка с обработвани данни по време на практическото обучение.

Стажантите, които са приключили успешно стажантската програма към ЦКО при Икономически университет – Варна, ще получат сертификат за проведеното обучение. Студентите от трети курс в ИУ-Варна, специалности "Маркетинг", "Мениджмънт", „Бизнес икономика“, "Индустриален бизнес и предприемачество" и „Стокознание“ ще получат и служебна бележка от ЦКО (за проведено практическо обучение, което съгласно правилата на ИУ е с продължителност 240 часа) и ще имат право да се явят на защита на практическото обучение в съответната катедра.

Можете да кандидатствате по обявата, като изпратите автобиография на e-mail: donika.stoyanova@ue-varna.bg

Краен срок за кандидатстване: 29.10.2018 г.

За допълнителна информация:
д-р Доника Стоянова
Ръководител ЦКО
Мобилен тел. 0882 164 732