Срокове за записване на магистри за летен семестър

Срокове за записване на магистри за летен семестър

Семестриалната такса за летен семестър на всички студенти ОКС "магистър" (редовно, задочно и дистанционно обучение) следва да бъде внесена по сметката на университета до 13.02.2017 г.

График за заверка на студентските книжки - редовно обучение

Специалност Дата
СК 14.02. и 15.02.
ПФ, КФ, БМ 16.02.
КБУ, ЛМ, ГТБ 17.02.
СП, НИИ, БИ, АБ, КЕС 20.02.
УПМ, РМК, МБМ (анг. ез.), БИС, ИНФ. 21.02.
МБ, МТБ, МЧР, ПА,Мениджмънт 22.02.

Заверка на студентските книжки за задочно обучение – по време на очните занятия, при внесена такса до 13.02.2017 г.

Заверка на студентските книжки за дистанционно обучение – по време на присъствените занятия, при внесена такса до 13.02.2017 г.

Семестриални такси може да внесете чрез банков превод или на изнесеното работно място на СИБАНК в ИУ-Варна /фоайе срещу зала 128/. Работно време: всеки делничен ден от 8:00 ч. до 16:30 ч.

Банкова сметка: СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 39
BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF