ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ магистри 2014

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОМОЦИЯ магистри 2014

Уважаеми магистри,

Център “Магистърско обучение” при Икономически университет - Варна има удоволствието да ви покани на тържествената церемония по връчване на дипломите.

Церемонията ще се състои на 21.11.2014 г., в Аулата на Икономически университет – Варна от 14:00 часа.

Поканват се всички абсолвенти и техните близки да вземат участие в церемонията по връчването на дипломите.

ГРАФИК
ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ
НА СТУДЕНТИ ПО ОТДЕЛНИ КАТЕДРИ, ВОДЕЩИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИКАТЕДРА

СПЕЦИАЛНОСТИ

ЗАЛА

ЧАС

Счетоводстводна отчетност

Счетоводство и контрол

Аула

15:00

Финанси и кредит

Публични финанси

Банков мениджмънт

Корпоративни финанси

122

15:00

Икономика и управление на строителството

Икономика на недвижимата собственост

Икономика на строителството

Бизнес икономика

128

15:00

Икономика и управление на индустрията

Корпоративен бизнес и управление

Логистичен мениджмънт

128

16:00

Туризъм

Туризъм

434

15:00

Икономика и управление на търговията

Търговски бизнес

127в

15:00

Управление и администрация

Мениджмънт

Бизнес администрация

Публична администрация

Управление на бизнеса в ЕС

122

16:00

Стокознание

Качество и експертиза на стоките

312

15:00

Маркетинг

Управление на продажбите и мърчандайзинг

Реклама и медийни комуникации

Реклама и връзки с обществеността Корпоративен маркетинг

323

15:00

Международни икономически отношения

Международен бизнес

222

15:00

Информатика

Информатика

Бизнес информационни системи

Приложна информатика

ИТ иновации в бизнеса

220

15:00

Аграрна икономика

Аграрен бизнес

Бизнес консултиране

323

16:00

ЗАБЕЛЕЖКА: Получаването на тогите става в методичния кабинет на съответната специалност.