Записвания за курсове по английски език

Курс по английски езикЦентърът за чужди езици към ИУ-Варна

уведомява
 

че започва записвания за курсове по английски език за:

  • начинаещи – Elementary level A1
  • малко напреднали – Pre-Intermediate level A2
  • напреднали –  Intermediate level B1
  • напреднали – Upper Intermediate level B2

Интерактивно обучение, университетски преподавател, малки групи, материали на ДВД и под-касти мобилни приложения, истинския разговорен английски на ББС днес, интересни и приятни езикови занимания.

Продължителността на курсовете е:

  • 100 часа или 10 седмици – цена 450 лв.
  • 50 часа или  5 седмици – цена 250 лв.

Таксата може да се заплати на:

Банкова сметка на ИУ-Варна:
Сибанк ЕАД
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00 – в лева
BIC: BUIBBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна, Център за чужди езици
Основание: Такса за курс по английски език на .............. /име на курсиста/

Начало на курсовете - 25 септември 2017 г.

За допълнителна информация:
Борис Абрашев
Ръководител ЦЧЕ
Мобилен тел. 0882 165161
Email: flc@ue-varna.bg