Първата по рода си Олимпиада по счетоводство

Днес, на 29.10.2016 г., се проведе първата по рода си Олимпиада по счетоводство, организирана от катедра "Счетоводна отчетност" към Икономически университет – Варна. Мероприятието бе тържествено открито от проф. д-р Евгени Станимиров, заместник-ректор по учебна дейност и акредитация. Приветствие към участниците отправи и ръководството на катедра "Счетоводна отчетност" – доц. д-р Слави Генов, ръководител катедра, и доц.д-р Венелин Георгиев. 

В олимпиадата взеха участие 146 ученици от 11 и 12 клас от Финансово – стопанска гимназия "Васил Левски" гр. Добрич, Професионална гимназия по икономика гр. Шумен, Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски", Професионална търговска гимназия гр. Бургас, Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски" гр. Стара Загора, Старопрестолна професионална гимназия по икономика гр. Велико Търново, ПГИ "Проф. д-р Димитър Табаков" гр. Сливен, Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров" гр. Силистра, Професионална гимназия по икономика гр. Разград, Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров", Професионална гимназия по икономическа информатика "Джон Атанасов" гр. Търговище и Частна търговска гимназия гр. Варна.

Освен състезанието, за учениците бяха организирани различни изненади и мероприятия. Участниците имаха възможност да разгледат новата Аула на Икономически университет – Варна, обновените библиотека и Спортен комплекс. За учителите беше организирана среща с ръководството на катедрата, в която се дискутираха редица проблеми в обучението и реализацията на младите в счетоводната професия.

Това е първата Олимпиада по счетоводство, организирана от Катедра "Счетоводна отчетност", но ръководството е с намерение тя да се превърне в традиция и в бъдеще да вземат участие ученици от цялата страна.

Видео Икономически университет - Варна Първата по рода си Национална олимпиада по счетоводство в България. // ТВ "Черно море", "Централна информационна емисия новини", 29 октомври 2016.