Предстоящи езикови курсове, започващи на 20 октомври 2014 г.

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

ПРЕДСТОЯЩИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ, ЗАПОЧВАЩИ НА 20 ОКТОМВРИ 2014 Г.

  • Английски език І-во и ІІ-ро ниво
  • Немски език І-во и ІІ-ро ниво
  • Руски език І-во и ІІ-ро ниво

Документи за записване: Заявление (получава се от канцеларията на Центъра за продължаващо обучение);  копие на лична карта, една снимка и банково бордеро за платена такса /150 лв. на семестър/ по сметка:

„Инвестбанк“ АД- клон Варна

IBAN: BG62IORT73773106894500

BIC: IORTBGSF

Титуляр – Икономически университет – Варна,

наименование на курса

Срок за подаване на заявления: 10 октомври 2014 г.

Място за записване – Център за продължаващо обучение, ул. “Евлоги Георгиев”, № 24 – втори корпус на – Икономически университет – Варна,  ет. 2, стая 2-201; тел. 052/303 265, 0884/699 393 от 08.00 ч. до 16.30 ч.