Разписание за изпитите на студентите за летен сем. на уч.2013/2014 г.

 

Р  А  З  П  И  С А  Н  И  Е

за изпитите на студентите за летния семестър

на учебната 2013/2014 година – 06.10.2014 г. - 31.10.2014 г.   

№ по ред

Учебна дисциплина

Преподавател

Ден (дата)

Час

Аудитория

1

2

3

4

5

6

А. СПЕЦИАЛНОСТИ

 "Журналистика"

I курс

1.

Теория на масовата комуникация

Проф. д-р Тодор Петев

2.

История на българската журналистика

Гл. ас. д-р Ясен Бориславов

3.

Социология на масовата комуникация

Гл. ас. Диян Димитров

22 октомври

29 октомври

13.00 часа

13.00 часа

Каб. 1 – 522

Каб. 1 - 522

4.

Интернет медии

Доц. д-р Мария Кашева

07 октомври

21 октомври

14.00 часа

14.00 часа

Каб. 1 - 317-в

Каб. 1–317 - в

III курс

1.

Икономическа журналистика

Ст. преп. д-р Владимир Досев

13 октомври

27 октомври

17.00 часа

17.00 часа

Каб. 1-229-б

Каб. 1-229-б

“Мениджмънт на хотелиерския и ресторантьорския бизнес”

І курс

1.

Управление на ресторантьорския бизнес

Доц. д-р Донка Желязкова

09 октомври

23 октомври

11.00 часа

11.00 часа

Зала 2 - 205

Зала 2 - 205

2.

Маркетинг на хотелиерския и ресторантьорския бизнес

Проф. д-р Светла Ракаджийска

10 октомври

31 октомври

13.15-15.00

13.15-15.00

Каб. 1 – 106

Каб. 1 - 106

ІІ курс

1.

Пъблик рилейшънс на хотела и ресторанта

Проф. д-р Светла Ракаджийска

10 октомври

31 октомври

13.15-15.00

13.15-15.00

Каб. 1 – 106

Каб. 1 - 106

2.

Инвестиции и инвестиционна политика

Проф. д-р ик.н. Н. Сълова

09 октомври

23 октомври

16.00 часа

16.00 часа

Каб. 1 – 226

Каб. 1 - 226

"Бизнес комуникации и PR"

І курс

1.

Мениджмънт на продажбите

Доц. д-р Елена Георгиева

09 октомври

23 октомври

14.00 часа

14.00 часа

Каб. 1 - 317-в

2.

Връзки с обществеността и медийни комуникации

Ст. преп. д-р Владимир Досев

13 октомври

27 октомври

17.00 часа

17.00 часа

Каб. 1-229-б

Каб. 1-229-б