Дати за изпити на студенти заминаващи на бригади по математически дисциплини

КАТЕДРА “ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА”

Преподавател

Каб./Зала

Дата за изпит

Час

Доц. д-р Росен Николаев

2-219

09.05.2016

11:00

Доц. д-р Дико Суружон

421

16.05.2016

09:15

Доц. д-р Тодор Стоянов

421

11.05.2016

13:15

Доц. д-р Танка Милкова

2-219

09.05.2016

11:00

Гл. ас. д-р Йордан Петков

2-219

09.05.2016

11:00