Курсове разговорен английски

Курсове разговорен английски

Центърът за чужди езици към ИУ - Варна организира курсове по разговорен английски език с продължителност 100 часа за нива:

  • Elementary
  • Pre-intermediate
  • Intermediate
  • Upper Intermediate
  • Advanced

Съвременна интерактивна система за преподаване и учене. Университетски преподаватели. Ползване на оригинални учебници с ДВД по време на курса. Начало 20 юли 2015 г.


За допълнителна информация, справки и записвания:
Ръководител ЦЧЕ
Борис Абрашев
0882 165161
flc@ue-varna.bg