ВАЖНО! ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ на документи по програмите тип "бизнес симулатор" по проект BG051PO001-3.1.07-0058

Във връзка с постъпилите молби на кандидат-магистри за удължаване срока на регистрация на магистърски програми по проект BG051PO001-3.1.07-0058 "Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически университет-Варна" ви уведомяваме, че онлайн платформата ще е отворена за регистрация до 3 септември 2014 г. включително.

Първото класиране ще бъде обявено в съответствие с графика - 31 август 2014 г.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ на документи по програмите тип "бизнес симулатор" по проект BG051PO001-3.1.07-0058  СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ:

- на 01.09.2014 г. от 9:00 часа до 16:30 часа каб. 211 
- от 02 до 04 септември от 9:00 до 17:00 часа зала 127г
 
ЗАПИСВАНЕ на класираните кандидат-магистри:  
от 02.09.2014 г. до 04.09.2014 г. от 9:00 до 17:00 часа зала 127 Г

 


Предходни новини:

  1. ВАЖНО за сроковете за кандидатстване и подаване на документи за магистърските програми, публикувана на 25 август 2014 г.

  2. Регистрация в магистърски програми, публикувана на 20 август 2014 г.
  3. Нови магистърски програми по проект BG051PO001-3.1.07-0058, публикувана на 12 август 2014 г.

  4. За повече информация посетете Център за иновации и развитие