Регистрация в магистърски програми по проект BG051PO001-3.1.07-0058 "Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически университет-Варна"

Здравейте,

Активирана е онлайн система за регистрация за кандидатстване в магистърските програми „Комуникации и бизнес развитие“ и „Пазари и технологични иновации“.

С попълването на РЕГИСТРАЦИОННИЯ ФОРМУЛЯР, Вие се регистрирате в онлайн системата на магистърските програми „Комуникации и бизнес развитие“ и „Пазари и технологични иновации“. Вашите лични данни ще се използват за формиране на Заявление за кандидатстване, което ще трябва да разпечатате и да донесете при подаване на документите на 25, 26 и 27 август.

   Преди да започнете да въвеждате личните си данни, подгответе следните документи, които ще трябва да upload-вате в процеса на регистрация:

  1. Сканирано копие на трудова книжка или договор (сертификат, удостоверение) за участие в реализиран проект/и (допуска се проектът да не е приключил, но трябва да е стартирал).
  2. Видеовизитка.

Видеовизитката замества традиционното CV и мотивационно писмо. Целта на видеовизитката е да се представите и да мотивирате желанието си за включване в съответната магистърска програма.

След като визитката Ви е готова, трябва да я upload-вате в YouTube канала на Център „Иновации и развитие“ на този линк:

https://www.youtube.com/channel/UCkJUBpXoajSvDxUFH-vnt4g/feed

Инструкции за работа с YouTube канал

За да направите това, трябва да имате регистриран имейл адрес в gmail. Линкът на Вашата визитка ще копирате по-късно при Вашата регистрация. Ако имате проблеми с качването на Вашата видеовизитка, обърнете се за помощ към Владимира Недялкова, технически сътрудник в Център „Иновации и развитие“ на телефон: 0988 396 025 или в каб. 318 А.

 


Предходни новини:

  1. Нови магистърски програми по проект BG051PO001-3.1.07-0058, публикувана на 12 август 2014 г.

  2. За повече информация посетете Център за иновации и развитие