График за държавни изпити през лятната (редовна) сесия – м. юни 2019 г.

График за държавни изпити през лятната (редовна) сесия – м. юни 2019 г.
Специалност Държавен изпит или защита на дипломна работа
Дата
1. Писмен изпит - Счетоводство и одит (бакалаври – РО и ДО), Счетоводство и финанси 17.06.2019
Устен изпит - Счетоводство и одит (бакалаври – РО и ДО), Счетоводство и финанси, Счетоводство и контрол 19 - 24.06.2019
2. Финанси, Публични финанси, Банков мениджмънт, Корпоративни финанси, Финанси и иновации 21.06.2019
3. Индустриален бизнес, Корпоративен бизнес и управление 19 и 20.06.2019
Логистика, Логистичен мениджмънт 21 и 24.06.2019
4. Икономика на търговията, Икономика и търговия, Търговски бизнес, Глобален търговски бизнес 19 и 20.06.2019
5. Икономика на строителството, Строителен бизнес и предприемачество, Строително предприемачество, Икономика на недвижимата собственост, Недвижими имоти и инвестиции 20.06.2019
Бизнес икономика 24.06.2019
Управление на проекти 19.06.2019
6. Аграрен бизнес, Екоикономика и Бизнес консултиране 19 и 20.06.2019
7. Стокознание, Качество и експертиза на стоките 21 и 24.06.2019
8. Мениджмънт, Бизнес администрация, Публична администрация, Мениджмънт на човешките ресурси, Мениджмънт на организациите, Публичен мениджмънт и административна власт 19 и 20.06.2019
9. Маркетинг 20.06.2019
Реклама и медийни комуникации, Управление на продажбите и мърчандайзинг, Корпоративен маркетинг, Маркетинг и бранд мениджмънт, Комуникации и бизнес развитие 20 и 21.06.2019
Международен бизнес (англ. език), Международен бизнес и мениджмънт (англ.език) 24.06.2019
10. Информатика, Бизнес информационни системи, Приложна информатика, Мобилни и уеб технологии, Информационен мениджмънт в бизнеса, ИТ иновации в бизнеса 24.06.2019
11. Статистика и иконометрия 19.06.2019
12. Туризъм, Международен туристически бизнес, Международен туризъм 20 и 21.06.2019
13. Международни икономически отношения, Международен бизнес 19.06.2019

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа ще се приемат от сектор “Студенти” и  Център за Магистърско обучение от 10, 11 и 12 юни 2019 г.

Редът за явяване по зали да бъде обявен от съответните катедри  2 дни преди посочените в графика дати.