Прием за обучение на студенти за уч. 2014/2015 г. в Центъра за продължаващо обучение