Чужди езици

Уважаеми студенти,

Владеенето на чужди езици е едно от основните изисквания на работодателите в съвременното общество. С цел постигането на максимално добра професионална квалификация и оптимална реализация на трудовия пазар на студентите, завършили ИУ-Варна, ние предлагаме разнообразни форми за изучаване на един или повече чужди езици, предимно с бизнес насоченост.

Още едно предимство, което дава доброто владеене на чужд език, е и възможността за нашите студенти да участват в програмата за студентска мобилност „Еразъм” , по която  могат да учат един или два семестъра в избран от тях чужд университет – партньор на ИУ Варна. За класирането за участие в тази европейска програма се полага изпит по чужд език. Владеенето на чужд език на високо ниво също така се изисква като условие за прием в повечето магистърски програми за обучение в ИУ-Варна, както и в други български и чуждестранни университети.

Препоръчваме на всички студенти, които се стремят да постигнат добра професионална кариера, да се възползват максимално от предлаганите им възможности за чуждоезиково обучение в ИУ Варна и да обърнат сериозно внимание на езиковата си подготовка, която ще бъде гаранция за професионалната им реализация у нас или в чужбина.

Уважаеми студенти, не забравяйте че владеенето на чужди езици дава изключително предимство на трудовия пазар. Сега е времето да придобиете необходимите знания и умения. Възползвайте се максимално от предоставената ви възможност да придобиете по-висока квалификация и да осигурите професионалното си бъдеще. При необходимата мотивация, постоянство и сериозно отношение от ваша страна, ще дойдат и отличните резултати. Ние, преподавателите по чужди езици сме тук, за да ви помогнем за това.


За изучаване на чужди езици в Икономически университет Варна се предлагат следните възможности:

Департамент по езиково обучение: