Студенти от Икономически университет - Варна посетиха митница Варна

           По покана на Митница Варна на 24 юни 2014 г. студенти от Икономически университет-Варна взеха участие в деня на отворените врати по повод 135-годишнина от създането на Митническата администрация в Република България. Студентите от специалности „Стокознание“, „Качество и експертиза на стоките“ и „Международен бизнес“ при ИУ-Варна, изучаващи дисциплините "Митническа политика", "Митнически стоков контрол", "Митнически процедури" съвместно със своите колеги от Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ - град Свищов и ученици от Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – град Варна имаха възможност да присъстват на две лекции, представени от опитни митнически експерти в областта на митническите режими и процедури, митническо разузнаване и разследване. Организатор и ръководител на студентите от ИУ-Варна бе доц. д-р Събка Пашова, преподавател от катедра "Стокознание" при Икономически университет-Варна.

           Първата лекция пред студентите и учениците изнесе Ирена Ставрева, митнически експерт от отдел „Митнически режими и процедури“ при Митница Варна. Тя представи кратка история на българските митници; структурата, мисията, целите и задачите на Българската митническа администрация; промените в структурата, дейността и нормативната база след присъединяване на България към ЕС.

           Втората лекция изнесе Светлан Савов, митнически експерт от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ на Митница Варна. Представена бе подробна информация, свързана с оценката на риска на стоките, които постъпват на територията на Общността. Лекторът представи и онагледи различни примери, свързани с митническото разузнаване и разследване на територията на Митница Варна през последните две години.