График за държавен изпит и защита на дипломни работи за септември 2019 г.

График за защита на дипломни работи

График за държавен изпит - тест.

Резултатите от теста ще се получават лично по график в каб. 212