Ликвидационна сесия за студенти 4-ти курс и дипломиращи се магистри

Ликвидационна сесия за студенти 4-ти курс и дипломиращи се магистри


Информацията относно зали, часове и дати за ликвидационната сесия на студентите от четвърти курс и дипломиращите се магистри е публикувана на странците на катедрите в сайта на ИУ-Варна.