Запечатани моменти от екскурзията, организирана от Синдиката на работещите в ИУ