Студенти от випуск 2014 на специалност "Икономика на търговията" посадиха в парка на университета западноевропейска Туя по повод дипломирането си

 На 27 май 2014 г.,по повод дипломирането си, студенти от випуск 2014 на специалност "Икономика на търговията" при Икономически университет - Варна посадиха в парка на университета западноевропейска Туя (представител на семейство Кипарисови).       Ректора на университета, проф. д-р Пламен Илиев, поздрави дипломантите и им пожела успех във всички бъдещи проекти.  Доц.д-р Виолета Димитрова, зам.-ректор "Международно сътрудничество и връзки с обществеността" и ръководител на катедра "Икономика и управление на търговията" също поздрави завършващите студенти.

Академичното ръководство на Икономически университет - Варна пожелава успех на всички завършващи!