Среща със специалисти от практика на катедрата "Стокознание" и студентите бакалаври и магистри от специалностите към катедрата

На 8.04.2014 година катедра "Стокознание" проведе традиционната среща на студентите от бакалавърска специалност "Стокознание" и магистърска специалност "Качество и експертиза на стоките" със  специалисти от практиката.

На срещата присъстваха изявени специалисти от производствени, държавни, контролни организации и бивши студенти от специалността.

Активно участие в дискусията  взеха гостите:

Мариета Муфтарова  -  Регионален директор на ДА "Надзор на пазара";

Мариета Стефанова  -  Административен директор на "Захарни изделия" -  Варна;

Ирена Ставрева  -  Държавен инспектор в митница Варна;

Лъчезар Николов   -  Инспектор в отдел "Контрол на стоки и услуги" към SGS България, клон Варна.

       Срещата премина в приятелски разговор относно възможностите за реализация на студентите, завършващи специалностите "Стокознание" и "Качество и експертиза на стоките" в различни организации и звена в производствени, контролни организации и агенции по надзор на пазара.

Подчертано бе от специалистите полезността  на придобитите знания и практически умения от студентите, обучаващи се в тези специалности относно формиране на качеството, неговия контрол, вид и състояние на опаковката,  анализа при извършваната експертиза за идентификация и фалшификация на стоките по цялата верига на жизнения им цикъл.

Отбелязана бе и актуалността на изучаваните в магистърската степен дисциплини: "Системите за управление на качеството",  "Търговски марки и реклама", "Сертификация на стоките и услугите", Митнически стоков контрол", "Безопасност и безвредност на стоките", "Експертиза на промишлените и хранително-вкусовите стоки"  и възможността с придобитите знания да се заемат ръководни длъжности в различни организации.

      На срещата студентите задаваха много въпроси относно спецификата на работата във фирмите, възможностите за  откриване на нови позиции и израстване.

   В края на срещата те бяха обнадеждени относно широките възможности за тяхната реализация и мотивирани за по-пълноценната си  подготовка по време на обучението.