Обучение за преподаватели и докторанти за работа с електронни научни ресурси

Библиотеката обявява обучение за преподаватели и докторанти на тема:

„Изследователски умения и инструменти при работа с електронни научни ресурси. Съхранение и управление на изследователските резултати“

Обучението ще се проведе на 26.10.2018 от 10.00 часа в зала 322.

За справки тел. 0882164646, отдел „Научна информация“, Библиотека