Събщение за студентите от специалност "Журналистика"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

за студентите от специалност  “Журналистика”

Лекциите по дисциплината “История на българската журналистика”  за първи курс  при гл. ас. д-р Ясен Бориславов ще се проведат, както следва:

  • 16 май 2014 г. – 15.00-20.00 ч. – зала 2 115;
  • 17 май 2014 г. – 08.00-17.30 ч. – зала 2 115;
  • 18 май 2014 г. – 08.00-14.30 ч. – зала 2 115

 Изпит по дисциплината “История на българската журналистика” за трети и завършили трети курс при гл.ас. д-р Ясен Бориславов ще се проведе на 17 май  2014 г. от 13.00 часа във втори корпус, зала 2-115. Формата на изпита е: тест и два въпроса.

Тестът се попълва на 17 май в посочената зала. Препоръчително е да имате самостоятелно направена таблица сза периодичните издания в България.

Необходимо е всеки да представи предварително написани от  него по една страница (30 реда, 60 знака на ред) на следните теми (на всяка страница се пишат трите имена и фак. №):

- една страница на тема: „Какво ме изненада в тритомника Български периодичен печат“ (1844 – 1944). Анотиран библиографски указател. (Съставител Димитър Иванчев).  Т.1. С., 1962. Т. 2. С., 1966.Т. 3. С., 1969.

 (Този тритомник се намира на свободен достъп в Регионалната библиотека „Пенчо Славейков” във Варна).

  • една страница на тема: „Какво ме изненада  в дигиталната колекция с варненски периодични издания на сайта на Регионална библиотека "Пенчо Славейков”.

Учебни материали по дисциплината за има в Центъра за продължаващо обучение.