Временен достъп до ProQuest Central и ProQuest Dissertations and Theses

(до 01.12.2016 от територията на университета)

Уважаеми колеги,

Университетската библиотека ви предлага временен достъп (01.11. – 01.12.2016) до:

  • ProQuest Central
  • ProQuest Dissertations & Theses

ProQuest Central е една от най-големите пълнотекстови мултидисциплинарни бази данни, които се предлагат на пазара. Включва съдържание от 30 от най-използваните бази данни на ProQuest и предлага достъп не само до научни списания, но и до ценни изследвания на пазарите, икономически доклади за различни държaви и индустрии, пълнотекстови дисертации, както и огромен брой вестници, професионални списания и др.

Пакетът ProQuest Central включва специализирани бази данни в следните области: Бизнес, Здравeопазване и Медицина, Социални Науки, Образование, Естествени науки и Технологии, както и заглавия в областта на сценичните и визуални изкуства, История, Религия, Философия, Езикознание и Литература.

ProQuest Dissertations & Theses Full Text е най-голямата дигитална база данни за докторски и магистърски дисертации, която включва над 3 милиона резюмета и около 1,7 милиона пълнотекстови PDF документа. Базата данни съдържа 97% от дисертациите в САЩ. Всяка година се добавят около 70 000 дисертации. Включените дисертации са от всички области и са полезен източник за идеи за изследователска работа.

Достъп - от територията на университета до 01.12.2016 г.

За повече информация - отдел Информационно-библиографски, тел. 088 216 4646.