За студентите от спец."Журналистика", относно пътуването до София

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за студентите от спец. „Журналистика“

относно пътуването до София

Тръгване: маршрут Варна-София през Горна Оряховица с влак № 2626 на 26 април 2014 г. в 21.45 часа. Среща в чакалнята на жл.п. гарата в 21.15 часа. Пристигане в София – в 06.11 часа.

Връщане: София-Варна с влак № 2627 на 28 април 2014 г. в 23.20 часа. Среща на гарата в София в 22.30 часа. Пристигане във Варна – в 06.18 ч.

За записване: до 10 април в канцеларията на Центъра за продължаващо обучение и по телефона.

За билетите: 13 лв. за отиване и връщане – събират се в канцеларията на Центъра за продължаващо обучение до 15 април 2014 г.

За нощувка в София – дава се заявка при записването.