Списък с признати изпити в ОКС "магистър" по форми на обучение

Редовно обучение                                     Задочно обучение

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Зимен семестър на учебната 2016/2017 г.

Вх. № Имена Специалност Признат изпит
(по учебен план на ИУ-Варна)
Оценка
ПР 001 Славко Димитров Цеков КЕС-СНУ Стокознание на промишлените стоки Мн. добър 5
ПР 002 Ахмед Неджатин Баш Мениджмънт-СНУ Предприемачество и МСБ Не се признава
ПР 003 Даниела Александрова Николова НИИ-СНУ Управление на недвижимата собственост Мн. добър 5
ПР 004 Даниела Александрова Николова НИИ-СНУ Урбанистика Мн. добър 5
ПР 005 Петя Живкова Вълканова СК-СНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПР 006 Йоана Иванова Иванова МЧР-ДНДО Трудово право Не се признава, чл. 53, ал. 3 от ПУДУЦМО
ПР 007 Таня Станимирова Георгиева МЧР-ДНДО Трудово право Не се признава, чл. 53, ал. 3 от ПУДУЦМО
ПР 008 Пламен Мирославов Цанев КЕС-ДНДО Системи за управление на качеството Мн. добър 5
ПР 009 Пламен Мирославов Цанев КЕС-ДНДО Стокознание на промишлените стоки Отличен 6
ПР 010 Мирослава Донева Русева СП-СНУ Ценообразуване в строителството Среден 3
ПР 011 Мирослава Донева Русева СП-СНУ Управление на инвестиционния процес Добър 4
ПР 012 Мирослава Донева Русева СП-СНУ Урбанистика Среден 3
ПР 013 Сияна Красимирова Енчева СК-СНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПР 014 Кристина Бойкова Делиева СК-СНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПР 015 Нурие Мехмедова Хасанова СК-СНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПР 016 Антоанета Ангелова Димитрова СК-СНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПР 017 Жельо Генков Мирев НИИ-СНУ Урбанистика Добър 4
ПР 018 Снежанка Тодорова Иванова СК-СНУ Финансово счетоводство Добър 4
ПР 019 Зийнеб Ембиева Саидова СК-СНУ Финансово счетоводство Среден 3
ПР 020 Иван Цонев Иванов СК-СНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПР 021 Цветелина Георгиева Атанасова СП-СНУ Управление на инвестиционния процес Отличен 6
ПР 022 Цветелина Георгиева Атанасова СП-СНУ Ценообразуване в строителството Отличен 6
ПР 023 Цветелина Георгиева Атанасова СП-СНУ Урбанистика Отличен 6
ПР 024 Дорина Тихомирова Илиева КФ-СНУ Основи на корпоративните финанси Среден 3
ПР 025 Любомир Николаев Георгиев КФ-СНУ Основи на корпоративните финанси Среден 3
ПР 026 Неше Айхан Али СК-СНУ Финансово счетоводство Среден 3
ПР 027 Волен Неделчев Неделчев КФ-СНУ Основи на корпоративните финанси Отличен 6
ПР 028 Стелияна Руменова Минчева БИ-СНУ Предприемачество Не се признава
ПР 029 Стелияна Руменова Минчева БИ-СНУ Бизнес оценяване Добър 4
ПР 030 Стелияна Руменова Минчева БИ-СНУ Операционен мениджмънт Не се признава
ПР 031 Никола Стоянов Шентов СК-СНУ Финансово счетоводство Среден 3
ПР 032 Михаил Стоянов Михайлов СК-СНУ Финансово счетоводство Среден 3
ПР 033 Евелина Иванова Даскалова СК-СНУ Финансово счетоводство Добър 4
ПР 034 Яна Петрова Тодорова КФ-СНУ Основи на корпоративните финанси Отличен 6
ПР 035 Михаела Маринова Лозева СК-СНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПР 036 Карамфилка Иванова Станкова РМК-СНУ Маркетингови изследвания Отличен 6
ПР 037 Десислава Николаева Банова МБ-СНУ Международни финанси Добър 4
ПР 038 Михаела Георгиева Христова БИ-СНУ Бизнес оценяване Отличен 6
ПР 039 Ива Иванова Тодорова МБ-СНУ Международни инвестиционни проекти Не се признава, чл. 53, ал. 3 от ПУДУЦМО
ПР 040 Елис Орханова Якубова МБ-СНУ Международни инвестиционни проекти Не се признава, чл. 53, ал. 3 от ПУДУЦМО
ПР 041 Паолина Петрова Петрова РМК-СНУ Маркетингови изследвания В процес на обработка
ПР 042 Паолина Петрова Петрова РМК-СНУ Маркетингов мениджмънт Отличен 6
ПР 043 Христина Наскова Асенова РМК-СНУ Маркетингови изследвания В процес на обработка
ПР 044 Христина Наскова Асенова РМК-СНУ Маркетингов мениджмънт Мн. добър 5
ПР 045 Полина Нелокова Пенева РМК-СНУ Маркетингови изследвания В процес на обработка
ПР 046 Полина Нелокова Пенева РМК-СНУ Маркетингов мениджмънт Отличен 6
ПР 047 Ивиана Димитрова Рачева СК-СНУ Финансово счетоводство Среден 3


Нагоре

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Зимен семестър на учебната 2016/2017 г.

Вх. №

Име

Специалност

Признат изпит
(по учебен план на ИУ-Варна)
Оценка
ПЗ 001 Алена Бисерова Маркова СК-СНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПЗ 002 Наталия Георгиева Дичева СК-ДНДО Данъчен процес и данъчен контрол Отличен 6
ПЗ 003 Петя Младенова Желева СК-СНУ Финансово счетоводство Добър 4
ПЗ 004 София Любомирова Христова СК-СНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПЗ 005 Ембие Алиосман Юсуф СК-СНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПЗ 006 Менекшен Илхами Исмаил СК-СНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПЗ 007 Ваня Иванова Димитрова СК-СНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПЗ 008 Емне Селями Хюсеинали СК-СНУ Финансово счетоводство Добър 4
ПЗ 009 Емине Хамзова Алиева СК-СНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПЗ 010 Йорданка Илиева Лечева СК-СНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПЗ 011 Габриела Миленова Петрова СК-СНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПЗ 012 Теодора Стойчва Павлова СК-СНУ Финансово счетоводство Добър 4
ПЗ 013 Марина Кирилова Стефанова СК-СНУ Финансово счетоводство Добър 4
ПЗ 014 Силвия Мирославова Димитрова СК-СНУ Финансово счетоводство Среден 3
ПЗ 015 Деница Николаеа Ненчева СК-СНУ Финансов контрол Отличен 6
ПЗ 016 Деница Николаева Ненчева СК-СНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПЗ 017 Недялка Тодорова Иванова БМ-СНУ Въведение в банковото дело Не се признава
ПЗ 018 Яница Иванова Янчева СК-СНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПЗ 019 Яница Иванова Янчева СК-СНУ Финансов анализ Отличен 6
ПЗ 020 Нина Георгиева Иванова СК-СНУ Финансово счетоводство Добър 4
ПЗ 021 Нина Георгиева Иванова СК-СНУ Счетоводство Не се признава, чл. 53, ал. 3 от ПУДУЦМО
ПЗ 022 Кристина Веселинова Велева СК-СНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПЗ 023 Айлин Ердинч Хюсеин СК-СНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПЗ 024 Имрен Севим Гендж-Салатова СК-СНУ Финансово счетоводство Добър 4
ПЗ 025 Гергана Евгениева Райчева СК-СНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПЗ 026 Силвия Димитрова Николова СК-СНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПЗ 027 Ива Георгиева Войкова СК-СНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПЗ 028 Ива Георгиева Войкова СК-СНУ Финансов анализ Не се признава
ПЗ 029 Фатме Межнурова Османова СК-СНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПЗ 030 Десислава Цветанова Романова СК-СНУ Финансово счетоводство Мн. добър 5
ПЗ 031 Даниела Христова Димова СК-СНУ Финансово счетоводство Отличен 6
ПЗ 032 Деница Кирилова Костова СК-СНУ Финансово счетоводство Среден 3

Нагоре