„Дистанционното обучение" по проект BG051PO001-4.3.04-0036

"Уважаеми преподаватели, от 10.02.2014 г. до 14.02.2014 г. от  9.15 до 19.00 ч. в зала 128 ще се проведе обучение по проект BG051PO001-4.3.04-0036 „Дистанционното обучение - съвременен подход в системата на академичното образование за подобряване качеството на човешките ресурси”. Обучението включва пет модула всеки, от които е с продължителност 10 часа  и ще се води от преподаватели от ТУ - Варна. За повече информация: cdo_admin@ue-varna.bg"