Квалификации, започващи през м.април и май 2014 г.

КВАЛИФИКАЦИИ и КУРСОВЕ, ЗАПОЧВАЩИ ПРЕЗ

  МАЙ 2014 г.

  • Квалификация „МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ“

  • Квалификация „ПЕДАГОГИКА“

  • Квалификация „МЕНИДЖМЪНТ ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ"
  • Квалификация "СЧЕТОВОДСТВО"
  • Курс "ДАНЪЧНО ПРАВО"

Документи за записване: заявление (получава се от канцеларията на Центъра за продължаващо обучение);  копие на лична карта, копие на дипломата за степен на образование /средно или висше/, три снимки и банково бордеро за платена такса по сметка:

„Инвестбанк“ АД- клон Варна

IBAN:BG62IORT73773106894500

BIC: IORTBGSF

Титуляр – Икономически университет – Варна, наименование на квалификацията или курса

Място за записване – Център за продължаващо обучение, ул. “Евлоги Георгиев”, № 24 – втори корпус на – Икономически университет – Варна,  ет. 2, стая 2-201; тел. 052/303 265, 0884/699 393 от 08.00 ч. до 16.30 ч